خانه خلاق و نوآوری سعدالسلطنه

در اجرای سند ملی توسعه‌ فناوری‌های فرهنگی و نرم و تبصره بند «ب» ماده 6 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، سیاست‌ها و اهداف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ستاد فناوری‌های نرم و توسعه صنایع خلاق و آیین‌نامه اجرایی توسعه زیست‌بوم واحدهای خلاق و کمک به توسعه اقتصاد خلاق از طریق کمک به شکل‌گیری و توسعه کسب و کارهای مبتنی بر خلاقیت، نوآوری و فناوری، نهادسازی، شبکه‌سازی، تسهیلگری و منتورینگ و حمایت از ایجاد و توسعه زیرساخت‌های توسعه‌دهنده صنایع خلاق می‌باشد. در این زمینه خانه‌های خلاق و نوآوری به عنوان یکی از هسته‌های مهم کمک به تسهیل و تسریع ایده و طرح‌های خلاقانه، نوآورانه و تیم‌های آن‌ها برای ایجاد کسب و کار تجاری‌سازی محصولاتشان می‌باشد.

اخبار تصویری خانه خلاق و نوآوری سعدالسلطنه

اخبار

گزارش تصویری از رویداد مشق اربعین